Banner Image

Nyttig verktøy foreligger – Veikartet til Nordkloden

Sikkerhet til sjøs er meget høyt prioritert i sjømatnæringen. FHF prosjektet SARiNOR (search and rescue in the high north) har hatt som mål å evaluere dagens redningsberedskap, identifisere behov og definere fremtidens beredskapsløsninger for nordområdene. Veikartet til Nordkloden – et nyttig verktøy for næringen foreligger nå.

19 apr 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: Maritimt Forum Nord SA
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215