Banner Image

FHF lyser ut 12 mill. kr. til prosjekter: Strategisk satsing på automatisering

Under FHFs satsing på automatisering lyses nå ut totalt 12 millioner kroner fordelt på tre forskjellige områder. Utlysningene er innen FHFs PiB-ordning som forutsetter samarbeid mellom sjømataktør og leverandørindustri. Søknadsfrist er 1. 12. 2017.

15 nov 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215