Banner Image

RensefiskNytt: Helhetlig tenkning og totalstrategier i lusekampen

Aktivitetsnivået innen forskning på rensefisk har det siste året vært høy. Flere spennende prosjekter er i oppstartsfase eller godt i gang, og resultater fra prosjekter blir implementert i operasjonell drift. Som et resultat av FHFs strategiske satsing på forebygging og kontroll av lakselus og aktivitetsnivået, velger FHF blant annet å opprette en ny konferanse, samt avholde møter langs norskekysten.
Fagfelt:

03 okt 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215