Banner Image

FHF RensefiskNytt

Siden 2010 har FHF investert over 50 millioner kroner i forskning for å bidra til at rensefisk nå er laksenæringens viktigste våpen for kontroll med lakselus.

FHF tar sikte på å gi ut 3 - 4 nyhetsbrev hvert år fremover, og vil også neste år ta initiativ til en nasjonal rensefiskkonferanse.

Med all den kreativiteten, forskningen og erfaringsoppbyggingen som skjer er det svært nyttig å samles på nasjonalt nivå.

2017:
RensefiskNytt Nummer 2 2017

RensefiskNytt Nummer 1 2017

2016:
RensefiskNytt Nummer 1 2016

RensefiskNytt Nummer 2 2016
RensefiskNytt Nummer 3 2016

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215