Banner Image

Resultater fra avsluttede prosjekt

FHF har mer enn 120 FoU-prosjekter i året, og ved å gå inn i kategoriboksene under vil du finne oversikt over de seneste avsluttede FHF-prosjekter, og hovedresultatene derfra, lett tilgjengelig. Hensikten med denne oversikten er å lette tilgjengelighet til prosjektene og ikke minst resultatene, og derved bidra til økt konkret nytte av dem for næringen.

Oversikten vil bestå av prosjekter som har vært avsluttet i de seneste to-tre måneder, og den vil legges ut 3-4 ganger i året. Du finner en kortfattet beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra prosjektene sett i lys av hva som var målsetningen.

Du kan enkelt klikke deg direkte inn på prosjektsiden for det aktuelle prosjektet på www.fhf.no, der vil du finne mer utfyllende informasjon, samt ikke minst leveransene i form av presentasjoner, fakta-ark, sluttrapporter etc. Vi tror disse oversiktene vil være et godt bidrag til å lette tilgjengeligheten og derved øke nytten, av FHF-prosjektene.

 

Vi har valgt å dele prosjektene inn i to kategorier, som du ser under. Dersom du ikke finner frem, eller har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.

 Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215