Til innholdet

Behandling mot AGD – workshop

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Juni 1, 2017

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 16:00

Påmelding til arrangementet

Behandling mot AGD – workshop

FHF inviterer til AGD workshop på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen 1.juni 2017.

Amøbegjellesykdom (AGD) er fortsatt et alvorlig problem for laksenæringen, men økende kompetanse og erfaring med håndtering og behandling av AGD har hatt positive effekter på sykdomskontroll. På AGD samlingen i juni vil det bli en oppsummering på kunnskapsstatus for ulike behandlingsmetoder mot AGD, både fra felterfaringer og eksperimentelle forsøk. I tillegg belyses AGD-behandling av rensefisk og ny biologisk forståelse av amøbens egenskaper, samt forebyggende tiltak gjennom avl.

 

 

BOLK 2: EKSPERIMENTELLE BEHANDLINGSFORSØK
AGD behandling med H2O2, ferskvann - doser, tider og temperaturer
Sigurd Hytterød - Veterinærinstituttet

AGD-behandling med H2O2 og ferskvann ved forskjellig gjellescore
Linda Andersen - ILAB

Behandling med brakkvann
Steffen Blindheim - ILAB

Gjellescoring ved AGD-behandling
Sigurd Hytterød - Veterinærinstituttet 

 

BOLK 3: BEHANDLING AV RENSEFISK

Systemer for ektoparasittbehandling med bruk av avsaltet sjøvann
Jens Birkevold - SINTEF Ocean

UV-desinfeksjon - effekt på amøbens evne til å framkalle sykdom
Mark Powell - Universitetet i Bergen

Behandling mot AGD hos rensefisk - erfaringer fra landbasert produksjon
Henriette Glosvik - Marine Harvest 

Ferskvann- og H2O2-behandling av rensefisk
Anne Berit Skiftesvik / Reidun Bjelland - Havforskningsinstituttet

 

BOLK 4: FELTERFARINGER MED BEHANDLING


Erfaringer med bruk av hydrogenperoksid mot AGD
Jon Åge Aune - Aqua Pharma

Behandle eller ikke behandle? Erfaringer fra felt høsten 2016
Stine Kolstø - FoMAS

 

BOLK 5: EKSPERIMENTELLE FORSØK - AVL OG GENETIKK

Genetisk motstandskraft mot AGD
Marie Lillehammer - Nofima 

Avlsarbeid mot AGD 
Håvard Bakke - SalmoBreed

BOLK 6: AMØBENS EGENSKAPER - RELEVANS FOR BEHANDLING

Variasjon hos kloner av Paramoeba perurans
Are Nylund - Universitetet i Bergen

AGD i snorkelmerder - utbrudd og kontroll
Daniel Wright - Havforskningsinstituttet

 

keyboard_arrow_up