Til innholdet

Behov for dugnad for bedre smittesikring i norsk laksenæring

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

November 5, 2020

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 11:00

Webinar
Påmelding til arrangementet

Behov for dugnad for bedre smittesikring i norsk laksenæring

For å realisere målet om bærekraftig vekst må laksenæringa få kontroll på de biologiske utfordringene, der fiskehelse og fiskevelferd er blant de viktigste. Prosjektet «Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring» har hatt som målsetting å etablere en kunnskapsbasert anbefaling for beste praksis og anbefale tiltak for å styrke biosikkerheten i norsk lakseoppdrett. Prosjektet er finansiert av FHF, og gjennomført som et samarbeid mellom BDO AS og Åkerblå AS. Resultatene bygger på en omfattende dialog med næringsaktørene der det er gjennomført både spørreundersøkelse, intervjuer og dialogmøter i produksjonsområde 3, 6, 9 og 12.


Ambisjonen om bærekraftig vekst vil først og fremst kreve en styrking av næringsaktørenes felles gjennomføringsevne og samhandling med myndighetene. Som avslutning av prosjektet inviteres det derfor til et webinar der resultatene presenteres med forslag til felles målbilde for beste praksis, vurdering av områder med særlig behov for å bedre smittesikringen samt forslag til bransjerettede tiltak for å oppnå dette.

For spørsmål om webinar eller prosjekt kan prosjektleder i BDO AS Jørund S. Larsen kontaktes på e-post jorund.larsen@bdo.no eller telefon 416 15 191

Program

keyboard_arrow_up