Til innholdet

Dialogmøte om biosikkerhet i norsk laksenæring - på video

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Mars 3 - 24, 2020

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 16:00

Trondheim, Alta, Sortland og Stord
Last ned programmet PDF ikon Påmelding til arrangementet

Dialogmøte om biosikkerhet i norsk laksenæring - på video

Prosjektet «Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring» har som målsetting å etablere en kunnskapsbasert anbefaling for beste praksis og anbefale tiltak for å styrke biosikkerheten i norsk lakseoppdrett. Prosjektet er finansiert av FHF, og gjennomføres som et samarbeid mellom BDO AS sjømatavdeling og Åkerblå AS. For å få et representativt bilde fra hele landet gjennomføres kartlegging av reell praksis i form av spørreundersøkelse og intervju, samt dialogmøter om aktuelle tiltak i produksjonsområde 3, 6, 9 og 12.

Vil du bidra til å styrke biosikkerheten i norsk lakseproduksjon?

På grunn av corona-situasjonen, og at de fleste bedrifter nå setter begrensninger på reise- og møteaktivitet har vi valgt å avlyse de fysiske møtene, og tilpasse opplegget for gjennomføring som videomøte. Møteinvitasjon med link for oppkobling vil bli sendt ut senest dagen før møtet.

Grunnlaget for god biosikkerhet formes først og fremst av praktiske omstendigheter og hverdagen ute i bedriftene. Målet med dette arbeidet er å foreslå tiltak som kan bedre biosikkerheten. For å komme fram til gode tiltak ønsker vi derfor sammen med næringsaktørene å undersøke på hvilke områder det finnes avvik mellom ønsket og reell praksis, hva som er de underliggende årsakene til disse avvikene, og deretter få innspill til hva og hvordan endringer kan gjøres. Vi inviterer derfor til dialogmøter med oppdrettsselskap og fiskehelsetjenester i de utvalgte produksjonsområdene. I møtene presenteres resultater fra spørreundersøkelse og intervjuer, og vi vil legge til rette for en styrt dialog om tiltak som kan styrke biosikkerheten i næringa. Her kan du bidra med dine erfaringer, og til at de problemstillingene som har størst betydning for din bedrift får oppmerksomhet når vi skal foreslå tiltak for å styrke biosikkerheten.

   • 3. mars PO 6 Trondheim, Radisson Blu Royal Garden Påmeldingsfrist: 25. februar
   • 18. mars PO 12 Alta, Scandic Alta Påmeldingsfrist: 11. mars
   • 19. mars PO 9 Sortland, Kulturfabrikken Påmeldingsfrist: 12. mars
   • 24. mars PO 3 Stord, Stord Hotell Påmeldingsfrist: 17. mars

Program og påmelding ser dere i pdf i høyre kolonne

Les mer om FHF prosjektet "Smittesikring og biosikkerhet i norsk lakseproduksjon"

For mer informasjon kontakt Sven Martin Jørgensen, fagsjef fiskehelse sven.m.jorgensen@fhf.no tel:918 85 848 

keyboard_arrow_up