Til innholdet

FHF Hvitfisk samling

Fagfelt: Villfisk

Avsluttet

Oktober 22, 2015

Start: kl. 08:30
Slutt kl. 12:15

Påmelding til arrangementet

FHF Hvitfisk samling

I forbindelse med den årlige torskefisk-konferansen i Tromsø 22.oktober var store deler av hvitfisk og konvensjonell næring samlet. FHF inviterte også i år til en kort FoU samling i forkant for næringsaktører og FoU miljø fra kl 0830 – 1145. Det ble en bred gjennomgang av resultater fra prosjekter og status på prosjekter som er i arbeid og i planlegging. Presentasjonene er nå tilgjengelige.

Det pågår en rekke prosjekter fra FHF som var nyttig å ha med som bakgrunn for seminaret. Basert på arbeid fra et FHF prosjekt har man studert holdbarheten til klippfisken under ulike lagringsbetingelser. Klippfisk merkes i dag med 1 års holdbarhet ved kjøleromstemperatur. Prosjektet, som utføres av Nofima, legger til grunn at holdbarheten kan være lengre gitt kjøleromslagring. Resultatene fra dette prosjektet vil primært komme klippfisknæringen til gode, men vil også være viktig informasjon for kjøpere av klippfisk. Samtidig er det økende behov for dokumentasjon av holdbarheten i det europeiske markedet grunnet EU-regulativ.
For mer informasjon om dette prosjektet se HER

Et annet prosjekt har sett på effekten av bløgging på stresset og ustresset torsk. Dette prosjektet som også utføres av Nofima har som hensikt å dokumentere om stresset torsk får redusert koaguleringstid sammenlignet med ustresset torsk, og om dette kan påvirke graden av blodtømming. Arbeidet inkluderer også dokumentasjon av hvordan økt aktivitet og temperatur påvirker blodmengde og egenskap i fileten. Foreløpige resultater fra dette prosjektet vil bli presentert på seminaret.
Ytterligere informasjon om dette prosjektet finnes HER

Programmet finner du HER

Presentasjonene kan lastes ned under:

Åpning av Frank Jakobsen, FHF

Konvensjonell industri av Lorena Gallart Jornet, FHF

Holdbarhet på klippfisk av Grete Lorentzen, Nofima

Overlevelse og levendelagring av hyse fra not, snurrevad og trål av Stein Harris Olsen, Nofima

Teknisk metode for å skille lettsaltet og fullsaltet torsk av Rodrigo Gonzalez, Anfaco

Utblødningstid for stresset og ustresset torsk, og kvalitetsutfordringer ved lagring i blodvann av Torbjørn Tobiassen, Nofima

Saltets betydning for utbytte og kvalitet på saltfisk av Sjurdur Joensen,Nofima

Salt gjennom hundre år av GC Rieber

Økt kvalitet på hyse - hvorfor og hvordan? av Frank Kristiansen, Båtsfjordbruket AS

Utprøving av pilotanlegg for mottak av rundfisk av Keven Vottestad, Vesterålen Fiskeripark

Automatisert produksjon av hvitfiskfilet-strategiske valg for Norway Seafoods av Per Gunnar Hansen, Norway Seafoods AS

 

 

keyboard_arrow_up