Til innholdet

FoU og virkemiddelbruk Sogn og Fjordane

Avsluttet

Mai 12 - 13, 2015

Start: kl. 12:15
Slutt kl. 13:30

Påmelding til arrangementet

FoU og virkemiddelbruk Sogn og Fjordane

Få meir kunnskap om korleis ein kan jobbe med utvikling og forsking for å auke verdiskapinga i eiga bedrift!

Kurset tar utgangspunkt i dei aktuelle utviklingsbehova til bedriftene, og går gjennom korleis ein kan arbeide med problemstillingar, søke stønad og sette i gang FoU-prosjekt.

Dette vert ein viktig møteplass for ulike aktører i næringa, virkemiddelapparatet og forskinga, der ein kan utveksle erfaringar og ta tak i eigne prosjekt. Ta med eigne idear og prosjektforslag!

Kven kan delta? Aktørar i sjømatnæringa eller leverandørindustri, forskarar og andre som er opptatt av forsking og utvikling i næringa.  Det er ein føremon med to deltakarar frå kvar bedrift.

Kurset går over to samlingar, som starter og sluttar med lunsj: 
- første samling 12. mai kl 1215 - 13. mai kl  1400 i Måløy
- andre samling 16. juni kl 1200 - 17. juni kl  1330 i Florø

Deltakarane må rekne med noko førebuing og arbeid mellom 1. og  2. samling.

NB Søknadsfrist 27. april 2015!

Kurset er gratis, men deltakerne dekkjer eigne utgifter til reise og opphald på samlingane. Kursbevis blir skrive ut etter fullført kurs

Kontakt: Astri Pestalozzi, mob. 414 78 595 / mail astri.pestalozzi@fhf.no eller
Paul Jacob Helgesen, mob. 489 98 383, mail paul.jacob@segel.no

Informasjonsbrosjyre.

Program.

 

keyboard_arrow_up