Til innholdet

Ny teknologi, kvalitet og økt lønnsomhet i hvitfisk-sektoren

Fagfelt: Hvitfisk

Oktober 10, 2019

Start: kl. 08:30
Slutt kl. 11:30

Tromsø

Ny teknologi, kvalitet og økt lønnsomhet i hvitfisk-sektoren

FHF arrangerer det årlige seminaret i Tromsø 10. oktober, i forbindelse med Hvitfisk 2019.

FHFs årlige hvitfisk-seminar i Tromsø har alltid målrettet fokus på deling av kunnskap, forskningsresultater og erfaringer som vil gi konkret nytte for aktører i næringen, noe som er grunnen til en økende deltakelse fra næringen.

I år vil fokus være på ny teknologi, kvalitet og økt lønnsomhet i sektoren, og de tre temaene henger naturlig sammen:
Økt lønnsomhet er et mål for alle aktører.
Å få betalt for god kvalitet henger sammen med lønnsomhet.
Utvikling av ny teknolgi er en viktig faktor for å oppnå både ønsket kvalitet og økt lønnsomhet.
 
Vi er derfor sikre på at årets FHF-seminar både vil ha interesse og være til nytte for deltakerne.
Som vanlig arrangeres det i tilknytning til Torskefisk-konferansen, som i år utvides til å bli Hvitfisk 2019 og gå over to dager, 9. og 10. oktober i Tromsø.

FHF-seminaret starter kl. 08.30 den 10. oktober, og avsluttes 11.30 med lunsj som en overgang til Torskefisk-konferansen.

Hold av datoen, detaljert program og påmeldingsmuligheter kommer etterhvert, da vil vi informere bredt om det.

keyboard_arrow_up