Til innholdet

Seminar om ernæring og tarmhelse hos norsk oppdrettslaks

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Mai 23, 2022

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 16:00

Radisson Blu Airport Hotel

Hotellvegen, 2061 Gardermoen, Norge

Påmelding til arrangementet

Seminar om ernæring og tarmhelse hos norsk oppdrettslaks

I forbindelse med avslutning av prosjektet GutMatters inviterer prosjektgruppen til et åpent seminar for å presentere spennende resultater av fem års forskningsinnsats på kartlegging og tiltak for å forbedre tarmhelsen til norsk oppdrettslaks.

GutMatters (FHF-901435) er et forskningssamarbeid mellom NMBU, Aquamedic As, Havforskningsinstituttet (tidl NIFES), Nofima og Universitetet i København. Flere næringsaktører, både oppdrettere og fôrfirmaer, bidrar med nødvendige ressurser inn i prosjektet. Det overordnede målet for prosjektet er å bedre tarmhelsen hos laks ved å; 1) framskaffe kunnskap om hvilke tarmhelseproblemer som forekommer hos laks i sjø, 2) vurdere hvilken betydning fôrets sammensetning og fiskens miljø- og produksjonsforhold har for tarmproblemene som avdekkes og hvilke mekanismer som ligger under, 3) studere samspill mellom fôrets råvaresammensetning og tarmhelse, 4) finne muligheter for å redusere tarmhelseproblemer ved endringer i fôrets sammensetning.

Påmeldingen er gratis, men bindende, med et maks antall på 60 deltakere.

Program

keyboard_arrow_up