Til innholdet

TriNation 2024

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

April 24, 2024

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 16:00

Bergen

TriNation 2024

TriNation er en møteplass for kunnskapsutveksling om de viktigste virussykdommene i lakseoppdrett.

 

 

TriNation består av FoU-, forvaltnings- og industriaktører i Norge, Irland hvor utfordringer og er en arena hvor løsninger kan diskuteres fritt.


Initiativet har utviklet seg fra å være en liten gruppe av engasjerte forskere og næringsaktører til å være et forum som tiltrekker rundt 100 mennesker til seminarene sine. Disse seminarene avholdes med 12–18 måneders mellomrom, og tiltrekker deltakere fra andre land i Europa og internasjonalt i tillegg til de tre vertsland.


Målet med møtene er å holde en oversikt over utbredelsen og betydningen av tre av de viktigste virussykdommene i lakseoppdrett som for tiden er pankreas sykdom (PD), kardiomyopatisyndrom eller hjertesprekk (CMS) og skjelettmuskelbetennelse (HSMB).


Oppdateringer på sykdomssituasjonen samles inn og presenteres av fagfolk innen fiskehelse, og næringsaktører forklarer hvordan sykdom og kontroll påvirker produksjonen deres.


Det settes av tid til å diskutere de viktigste FoU-utfordringene, og hvordan forskere og industri kan samarbeide om å adressere disse gjennom næringsrettet forskning.

For mer informasjon om TriNation besøk hjemmesiden her.

 

 

keyboard_arrow_up