Banner Image

Markedsadgang

Strategidokumentet HAV21 fastslår:Kunnskap om markedsadgang, handelspolitikk og handelshindre, er avgjørende for å utvikle markedene for sjømat videre.

FHF skal bidra til kunnskapsbygging på området, gjennomføre analyser samt skaffe tilveie dokumentasjon til bruk i næringens kontinuerlige arbeid for å forbedre markedsadgangen.

Kontaktperson:

Berit Anna Hanssen
Kontaktperson:
 
Berit Anna Hanssen
fagsjef FoU- Oslo
Tlf: +47 951 43 621
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215