Banner Image

Sameksistens

Havbruk-og villfisk-aktivitetene skjer til stor grad i samme sjøområder. Der er derfor av stor betydning at denne sameksistensen kan fungere, bærekraftig og til beste for begge sektorer. Samtidig vil slike diskusjoner være preget av subjektive vurderinger og forskjellige hensyn.

Utfordringene for FHF under sameksistens vil være å dokumentere og skaffe faktabasert kunnskap om ulike interaksjoner mellom fiskeri og havbruk. Det er viktig å redusere grunnlag for konflikt og utvikle felles muligheter for sjømatnæringen.

 

Kontaktperson:

Eirik Sigstadstø
Kontaktperson:
 
Eirik Sigstadstø
fagsjef marine ressurser - Trondheim
Tlf: +47 412 64 616
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215