Banner Image

Sjømat og helse

FHF etablerte i 2013 et sjømat og helse-program som skal gå over fire år og som er den største enkeltsatsingen i FHF noensinne. Prosjektet er sektorovergripende og inkluderer både hvitfisksektoren, pelagisk sektor og havbruksnæringen og har som målsetning å undersøke om mager og fet fisk kan bedre metabolsk og mental helse hos mennesker. Konkrete resultater fra programmet vil komme løpende gjennom programperioden. 

Kontaktperson:

Berit Anna Hanssen
Kontaktperson:
 
Berit Anna Hanssen
fagsjef FoU- Oslo
Tlf: +47 951 43 621
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215