Banner Image

Kvalitet laksefisk

Melanin er den viktigste kvalitetsutfordringen, den koster betydelige beløp, og FoU-innsats er helt nødvendig for å finne løsninger.

Automatisering er nødvendig for å sikre konkurransedyktighet innen produksjon/filetering.

Listeria skal bekjempe, en betydelig innsats gjøres i bedriftene, men Fou-innsats vil og være viktig.

Skånsom håndtering av fisk under trenign før slakting og ved behandling er viktig og forskning kan føre til bedre rutiner støttet av teknologi for styring og nye pumpeløsninger.

Kontaktperson:

Kristian Prytz
Kontaktperson:
 
Kristian Prytz
fagsjef industri/foredling, havbruk - Tromsø
Tlf: +47 99 58 53 87
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215