Banner Image

Hvitfisk

Norsk hvitfisksektor er kompleks, med en variert flåte og konkurranseutsatt landindustri.

Det er en felles utfordring for hele verdikjeden i hvitfisksektoren å automatisere og å gjøre fangsthåndtering og produksjon mest mulig kostnadseffektiv, slik at næringen forblir konkurransedyktig både når det gjelder innovasjon, lønnsomhet og attraktive arbeidsplasser.

Det er et betydelig potensiale i å øke bearbeiding og foredling av hvitfisk innenlands, men Norge er et høykostland og må være ledende innenfor teknologi og automatisering. Derfor trengs forskning- og utviklingsinnsats.
I hvitfisknæringen er det fortsatt et betydelig kvantum marint restråstoff som ikke blir tatt vare på og benyttet.Her er forskningsinnsats avgjørende for å kunne realisere potensialene.

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215