Banner Image

Ny forskningsrapport «Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg»

Forskningsrapporten utarbeidet av SINTEF, viser tydelig hvor viktig det er å legge til rette for at mennesker som jobber i næringen - på alle ledd, kan bruke og utnytte teknologien som næringen har utviklet fullt ut.
Fagfelt:

04 apr 2013
Skrevet av: FHF
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121