Banner Image

FHF prosjektet automatisk redskapsrapportering med viktige resultater til fiskeflåten

Siden april 2013 har fiskere kunnet motta informasjon om posisjoner på faststående redskap elektronisk fra Kystvaktsentralen. Ved hjelp av et nyutviklet konverteringsprogram kan posisjonene lastes direkte inn på kartplotteren kun ved et tastetrykk som er meget tidsbesparende. Disse resultatene kan FHF prosjektet nå melde om.

11 nov 2013
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215