Banner Image

Invitasjon til demoforsøk med dukbasert avlusning i Hirtshals

Modellforsøk med dukbasert avlusing gjennomføres i juni i Hirtshals, og det er mulig for aktører i næringen å delta.

21 mai 2014
Skrevet av: FHF
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121