Banner Image

Forbedret metodikk ved telling av lakselus

Store ressurser legges i registrering av lusetall. Et nylig avsluttet FHF prosjekt har sett på dagens tellemetode for å finne mulige årsaker til eventuelle avvik med spesiell vekt på lysforhold. Prosjektet har nå flere interessante konklusjoner som kan være nyttig for næringen.
Fagfelt:

22 nov 2016
Skrevet av: FHF
Foto av: Nofima
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121