Banner Image

Ny kunnskap som kan åpne nye muligheter for effektiv drift og skipsdesign

Et avsluttet FHF prosjekt har hatt som mål å utvikle metoder og verktøy innen både drift og design for å redusere energiforbruket i den norske (skips)Fiskeflåten. Resultatene som nå foreligger fra prosjektet vil ha stor nytte for næringen.
Fagfelt:

22 nov 2016
Skrevet av: FHF
Foto av: SINTEF
Error loading Razor Script PredefinedProjects.cshtml
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215