Banner Image

Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk

En studie er gjennomført for å finne ut i hvor stor grad havbruksnæringen bidrar til forsøpling i marine miljø.
Fagfelt:

22 des 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: Sintef
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215