Banner Image

Ny kunnskap om lukkede anlegg i sjø

I dette prosjektet som er gjennomført av Sintef Ocean er ulike konstruksjoner av lukkede anlegg i sjø testet og det har blitt sett på hvordan bølger og strøm påvirker de ulike merdene.
Fagfelt:

28 feb 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: SINTEF Ocean
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215