Banner Image

FHF sine rensefiskveiledere er nå oversatt til engelsk

Fagfelt:

02 jan 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: Scottish Aquaculture Innovation Centre
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215