Banner Image

Stort fokus på rensefiskens velferd - 42 mill NOK bevilget

FHF har bevilget mer enn 42 mill. NOK til pågående prosjekter som tar for seg rensefiskens helse og velferd. Robust fisk med lav dødelighet, solid helse og ernæringsstatus er en forutsetning for at artene skal trives i laksemerdene, og gjøre jobben sin som lusespisere.
Fagfelt:

04 jan 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: Nofima
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215