Banner Image

Omsetting av levende reker- fra fantasi til virkelighet

Samarbeid mellom kreative fiskere, dedikerte mottaksanlegg og et innovativt salgsledd har ført oss ett skritt nærmere kommersiell fangst, mellomlagring, transport og omsetning av levende reker. Etter oppdrag fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) har Møreforsking, i tett samarbeider med Norway King Crab AS, Frøystad AS og fiskerne på Havkatt, funnet løsninger for å bringe reker levende helt frem til konsum.

05 jan 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: Møreforskning
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215