Banner Image

Meld inn faglige innlegg til HAVBRUK2018

Abstract frist 1. februar

11 jan 2018
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215