Banner Image

Videreføring av HEADS UP prosjektet

Marine proteiner hydrolysert fra torskehoder har stort potensiale til å bli ingrediens i menneskemat, viser resultater fra HEADS UP I prosjektet. Derfor videreføres prosjektet for å gjennomføre forsøk i storskala.

28 jun 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Foto av: SINTEF Ocean AS
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121