Banner Image

Kjølig lagring er avgjørende for lang holdbarhet hos klippfisk

Dersom klippfisken blir holdt på temperaturer under 4ºC under lagring er holdbarheten minst 2 år.

09 mar 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: Nofima
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215