Banner Image

Anbefaler å måle strøm i ett år på lokaliteten før etablering av nytt oppdrettsanlegg

Prosjektet har sett på hvor lenge en bør måle strømmen og hvordan beregne ekstremstrøm, såkalt 10års og 50års strøm, før etablering av nytt anlegg.
Fagfelt:

30 nov 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: SINTEF Ocean AS
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215