Banner Image

Fra virkemiddel til verdi – kontrollspørsmål som bør stilles i utformingen av FoU prosjekter

I dette prosjektet er det identifisert noen grep som bedriftene, FoU-institusjonene og virkemiddelapparatet kan ta for å få ennå mer verdiskaping ut av forskningsmidlene.

29 okt 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215