Banner Image

Status fra prosjekt "Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter"

Prosjektet går over flere år og er ledet av Sintef Ocean, men gjennomføres i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Nofima.
Fagfelt:

11 jan 2019
Skrevet av: FHF
Foto av: SINTEF Ocean AS
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121