Banner Image

Workshop: Økt verdi og økt utnyttelse av restråstoff

Hvordan utnytte marine restråstoffer på en god måte?


30 April 2018 Kl: 06:15
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215