Til innholdet

22.10.2013

Åpning for nye dypvannsarter på markedet?

Møreforskning i Ålesund har i et delprosjekt under Program for utnyttelse av dyphavsressurser i Midt-Atlanteren, markedskartlagt og testet ut dypvannsartene mora, skjellbrosme, havmus, havål og hai.

Del artikkel

I dette prosjektet har man fulgt opp kommersiell omsetning av dyphavsarter for 2002 og 2003. Det er gjennomført undersøkelser og uttesting for dypvannsfiskene mora, havmus, dypvannshå, brunhå, skjellbrosme og havål for det kommersielle markedet i Europa, USA og Korea. I tillegg ble det gjennomført fysiske og kjemiske analyser (vanninnhold, koketap, askeinnhold, fett- og proteininnhold) av havmus og havål. Uttesting av dypvannsartene gav mange positive tilbakemeldinger fra markeder både i og utenfor Europa.

I Sverige ble artene dypvannshå, havmus og mora utprøvd i et testpanel. Alle artene kom godt ut, men spesielt mora fikk toppkarakter både i smak, utseende og konsistens. Ellers kom det fram i markedsundersøkelsen at filet var foretrukket ovenfor andre bearbeidede fiskeprodukter. Og at både frossen og dobbelfrossen foredla produkt holdt god kvalitet. Det ble også gjort kostnandsoverslag over å produsere filet i lavkostnadsland som Kina. Det konkluderes med at dyphavsartene er svært interessante produkt både på innenlands- og eksportmarkedet og resultatene fra dette prosjektet gir et godt grunnlag for å opparbeide markedet videre.

Men introduksjon av nye arter tar tid, for enkelte produktgrupper er det foreløpig vanskelig å få en pris som gjør den lønnsomt for fiskeren. For øvrig omsettes det allerede mange produktvarianter av artene.

keyboard_arrow_up