Til innholdet

22.10.2013

Årets beste formidlere!

Tørrfiskforum og Kjell Midling fra Fiskeriforskning ble årets vinnere av FHFs formidlingspris. Prisen ble delt ut under middagen på FISK2005.

Del artikkel

Juryen, som består av ansatte i FHF-sekretariatet, har i år mottatt flere gode forslag på kandidater og begrunner utdelingen følgende: Tørrfiskforum: Vinner av førsteprisen har siste år vist stor kapasitet og vært en pådriver for samarbeid og utvikling. Vinneren har en entusiastisk medlemsmasse som aktivt deltar og som gjennom forskning og utvikling har løftet næringen flere hakk på enkelte områder.

Videre har vinneren vært et viktig bindeledd mellom næring og forskning og har samarbeidet med flere forskjellige aktører på en glimrende måte. Gjennom gode rutiner på formidling har vinneren fått ut viktig kunnskap og bidratt sterkt til at kunnskapen har kommet til praktisk anvendelse i næringsutøvelsen. Kjell Midling: Vinner av den andre prisen er en godt kjent aktør i næringen.

Han har gjennom en årrekke vist stor og god formidlingsevne mot ulike miljøer og bidratt sterkt til økt FoU-interesse i næringen. Han har siden oppstarten av FHF hatt flere gode prosjekter og på en unik måte fått oppmerksomhet og oppslag i media.

keyboard_arrow_up