Til innholdet

22.10.2013

Årsmelding for 2001 fra FHF

Årsmelding for 2001 er godkjent i styret og oversendt Fiskeridepartementet. Årsmeldingen er nå lagt ut på vår hjemmesiden under avsnittet publikasjoner.

Virksomheten - og årsmeldingen - til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond for 2001 er preget av at dette har vært et oppstartingsår. Årsmelding for 2001 var ferdigstilt og godkjent av styret 13. juni 2002.

Årsmeldingen gir oversikt over styrets og sekretariatets arbeid i 2001 og viser i tillegg revisorbekreftet regnskap med noter.

keyboard_arrow_up