Til innholdet

22.10.2013

Økt appetitt for tørrfôr hos torsk i fangstbasert havbruk

En av utfordringene med fangstbasert havbruk er å få fangstet fisk til å spise kommersielt tørrfôr. I et prosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond skal villfanget torsk få teste ut ulike tørrfôr-menyer for å se hva som appelerer best og skaper best trivesel og vekst.

I dag får villfanget torsk som skal fôres opp våtfôr bestående fryst sild, lodde, brisling eller akkar. Tillaging av våtfôr er arbeidskrevende og fôret kan koste opptil det dobbelte av tilgjengelig kommersielt tørrfôr per kilo tilvekst. Krav i fremtiden om hygienestandarer til fôrmidler (jmf EUs biproduktforordning) kan gjøre det vanskelig å benytte våtfôr. De nye reguleringene fra Mattilsynet tillater heller ikke lagring av torsk ut over fire uker uten tilgang til fôr.

Det er derfor sannsynligvis nødvendig med rask og effektiv tilvenning til tørrfôr for å kunne tilby helårig leveranser av fersk torsk i framtiden. Da torskens naturlige diett er en viktig kilde til å opprettholde væskeblansen er det viktig å finne fram til en fôrtype som gjør dette. Fiskeriforskning vil forsøke å løse dette gjennom å forbehandle tørrfôret ved oppbløyting. I tillegg vil det bli tilsatt forskjelllige smakstilsettninger (f. eks. akkar ekstrakt og rekeskallmel) for å gjøre fôret mer interessant og for å øke appetitten. I prosjektet vil forskjeller i tilvenning til tørrfôr mellom grupper av villfanget torsk bli dokumentert.

Gruppe I vil være kontroll-gruppen og vil bli fôret med tradisjonelt våtfôr. Gruppe II vil bli fôret med oppbløytet tørrfôr (gjennom vacuumkoating) mens gruppe III vil bli fôret med oppbløytet og smakstilsatt tørrfôr (gjennom vacuumkoating). I tillegg vil de enkelte fôrtypers effekt på vekst, fiskevelferd, økonomi og produksjonskostnader bli vurdert som en del av prosjektet.

Prosjektet er organisert gjennom FHFs Villfiskforum ved Jan Henrik Sandberg. For mer detaljert fakta om prosjektet, se lenken til høyre på siden.

keyboard_arrow_up