Til innholdet
Fotokreditt: Sjømatrådet

02.10.2020
Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Ønsker å gjøre videreforedling av klippfisk i Norge mer lønnsomt

Et nytt FHF prosjekt skal bygge opp en industriell utvanningslinje for klippfisk og teste produktkvalitet og lønnsomhet under norske forhold.

Prosjekt:
901593
Les også
Les flere nyheter

Konvensjonelle produkter som salt- og klippfisk er anerkjente for sine karakteristiske smaksegenskaper, og i store deler av verden er norsk klippfisk en kjent og ettertraktet merkevare. Trender i markedene går imidlertid fra etterspørsel etter det mest vanlige norske eksportproduktet som er hele flak av fisk, i retning mot mer bearbeidede og konsumentvennlige produktformer.

Som en del av FHFs strategiske satsing innenfor klippfisk hvor målsettingen har vært økt grad av automatisering er prosjekt «Industriell utvanning av klippfisk (INDUS)» nå iverksatt. Prosjektet ledes av Møreforskning i samarbeid med industrien med den hensikt å teste og dokumentere en industriell utvanningslinje og optimalisere den ut fra norske forhold. Prosjektet ser både på kvalitetsparameter, miljøparameter og på lønnsomhet.

Utvanning er en kompleks prosess der mange parametere som vanntemperatur og vannutskifting, råstoffkvalitet, størrelsen på fiskebiter, og forhold vann–fisk m.m. må tas hensyn når prosessen skal optimaliseres. Bakterievekst er ekstremt viktig å ha kontroll på, siden dette lett kan forringe produktet under utvanning.

Dersom prosjektet får gode resultater så kan dette bidra til å styrke posisjonen til norske klippfiskprodukter i eksportmarkedene ved å øke foredlingsgraden i Norge. 

 

keyboard_arrow_up