Til innholdet
Fotokreditt: Nofima

25.10.2019

Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Ønsker å utvikle kunnskap for å øke levendeleveranser av hyse

Innledende forsøk med levendelagring av hyse har gitt svært lovende resultater, og nytt forsøk skal prøve å etablere en beste praksis for levendefangst og levendelevering av hyse

Det er Nofima som nå går i gang med oppfølgende studier etter de positive resultatene som ble oppnådd i prosjekt “Ilandføring av levende og tradisjonell hyse: Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet” (FHF-901279). Her ble det vist at hyse kan holdes levende om bord helt frem til levering. Den levendeleverte hysen gav 25 % høyere andel av premium produkter og en loinsandel på 55 %. Den tradisjonelt leverte hysen hadde en loinsandel på 16 %. Det er imidlertid et ønske å se på hva som skal til for å øke andelen av levendelevert hyse, samtidig som fiskevelferd og kvalitet ivaretas.

FHF ​har derfor gjennom en åpen utlysning avsatt 4 millioner kr til dette prosjektet (901582) for å videreføre arbeidet som kan bidra til å øke andelen av levendelevert hyse fra snurrevadflåten. Dette skal skje gjennom økt overlevelse om bord, samt optimalisering av fangstoperasjoner, sortering, utslakting og produksjon.

Lykkes man med å øke overlevelsen om bord på snurrevad fartøy, kan levendelevert hyse, og annen hvitfisk, gi landindustrien mulighet til å oppnå store kvalitetsforbedringer, med større kontroll av slakteprosessen og anledning til pre-rigor filetering. I tillegg blir alle biproduktene tatt vare på og er av god kvalitet, noe som bidrar til optimal ressursutnyttelse og lokal verdiskapning.

keyboard_arrow_up