Til innholdet

26.06.2019

Maja Bævre-Jensen

Pelagisk

Ønsker å utvikle teknologi for å fjerne pin bone i makrellfilet

FHF lyser nå ut inntil 2,5 mill NOK innenfor ordningen Prosjekt i Bedrift til å utvikle eller tilpasse eksisterende teknologi og/eller prosesser for fjerning eller eliminering av pin bone i makrellfilet.

Omlag 80.000–120.000 tonn med rund makrell blir hvert år sendt til Kina for å produsere makrellfilet uten pin bone. Her tines fisken opp, hånd-fileteres og pin bone fjernes manuelt ved hjelp av billig arbeidskraft. Det ferdige produktet fryses inn på nytt for reeksport til de store markedene i Japan og Korea. Etterspørselen etter makrellfilet uten pin bone øker både i Japan og Korea.

FHF har i løpet av de siste årene arbeidet systematisk og målrettet med utvikling av kunnskap og teknologi for økt bearbeiding av makrell. Satsingen kalles “​​Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell”. For å lykkes med norsk produksjon av makrellfilet videre, blir derfor fjerning av pin bone en avgjørende faktor. På grunn av høye lønnskostnader må norske produsenter benytte seg av egnet teknologi og metoder for å fjerne pin bone. Slike løsninger må utvikles og eller tilpasses makrellfilet.

Leter etter løsninger i eksisterende teknologi

Målet med prosjektet er å utvikle eller tilpasse eksisterende teknologi og/eller prosesser for fjerning eller eliminering av pin bone i makrellfilet. Problemstillingen skal ikke løses ved utvikling av ny nappeteknologi siden det allerede pågår et prosjekt i regi av FHF med den problemstillingen.

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist: 30.9.19 kl 14.00

keyboard_arrow_up