Til innholdet

03.03.2022
Maja Bævre-Jensen

Felles satsingsområder

Ønsker kunnskapsstatus for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen

Det er nå behov for en kunnskapsstatus om sirkulærøkonomi innenfor sjømatnæringen. Det er et ønske å fremskaffe en status og hvilke krav som stilles, samt hvordan næringen kan innrette seg for å nå forventninger om sirkulærøkonomi.

Del artikkel

Sirkulærøkonomi eller sirkulær økonomi, også kalt kretsløpsøkonomi, er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.

Tenkningen rundt sirkulær økonomi preger store deler av samfunnet, vil prege hvordan samfunnet og forbrukerne vurderer produkter og tjenester og vil prege hvilke rammebetingelser og muligheter for utvikling en sektor har.

Dette er relevant for norsk sjømatnæringen, og for næringen har det naturligvis stor betydning å sikre at virksomheten og produktene tilfredsstiller krav til sirkulærøkonomi.

FHF har i dag prioriteringer og aktiviteter på flere delområder som er direkte bidrag til sirkulærøkonomi i næringen, det gjelder ikke minst marint restråstoff i villfisknæringen og arbeidet med registrering av matsvinn i sjømatindustrien. Det gjelder også sirkulærøkonomi innen havbruk ved identifisering, oppsamling og utnyttelse av biologisk materiale fra utslipp.

Nå er det behov for en utredning av sirkulærøkonomi for sjømatnæringen for å kunne vurdere tiltak. 

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist er 21. april kl 14.00

keyboard_arrow_up