Til innholdet
Fotokreditt: Sjømatrådet

01.10.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Ønsker mer kunnskap om miljøpåvirkning fra og på havbruksnæringen

Havbruksnæringen – og spesielt lakseoppdrett – er i sterkt søkelys når det gjelder miljøpåvirkning. Nå søkes mer kunnskap relatert til miljøpåvirkning fra havbruk, og miljørisiko for effekter på havbruk fra andre næringer

Del artikkel

 

Næringen reguleres gjennom indirekte målinger av effekt, eksempel nivå av lakselus på villfisk eller avgrensning av produksjon på en lokalitet gjennom MTB, og i mindre grad ved direkte effektmålinger. Dette skyldes at det i stor grad mangler kunnskap og teknologi til å gjøre målinger direkte. Det er grunn til å tro at dette vil endre seg med mye ny kunnskap som er i utvikling- derfor er det nå et ønske å utarbeide et kunnskapsgrunnlag, krav og mulighetsrom relatert til miljøpåvirkning fra havbruk, og miljørisiko for effekter på havbruk fra andre næringer, på lokalitets-, område- og nasjonalt nivå for alle former for havbruk i Norge.

FHF lyser derfor ut midler til dette. 

Søknadsfrist er 25.11.21

 

 

 

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist: 25.11.2021

Miljøpåvirkning fra og miljørisiko for havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 6 millioner NOK for å utarbeide en bred oversikt over kunnskapsgrunnlag, krav og mulighetsrom relatert til miljøpåvirkning fra havbruk, og miljørisiko for effekter på havbruk fra andre næringer

Status: Avsluttet
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up