Til innholdet

22.10.2013

25 000 kr i stipend!

Fiskeri- og havbruksnæringen satser på å øke andelen av akademisk arbeidskraft i næringen. I dag er den for lav. Derfor vil Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lokke akademisk personell gjennom en stipendordning.

Studenter som tar avsluttende kandidatoppgave, hovedoppgave eller diplomoppgave på universiteter og høgskoler kan få inntil 25 000 kroner hver i stipend. Halvparten av stipendpengene er øremerket for jenter. Forutsetningen for å få slike stipend er at problemstillingene i oppgaven må være hentet fra fiskeri- og havbrukssektoren, og at den gjennomføres i samarbeid med en bedrift eller et fartøy. Med denne stipendordningen håper FHF å motivere studenter til å velge en karriere i det marine område, og å få flere kvinner inn i den mannsdominerte næringen. Stipendiet ble etablert i 2002 og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge. Studenter fra hele landet har fått mellom 3000 og 25 000 kroner for å samarbeide med en bedrift i fiskerinæringen mens de skriver oppgaven. Neste søknadsfristen er 1. desember. Interesserte kan ta kontakt med May Britt Manin i Maricom på telefon 91 58 15 99. E-post: maybritt.manin@maricom.no Adresse: Maricom, c/o Fiskeriforskning Postboks 6122 9291 Tromsø
keyboard_arrow_up