Til innholdet

08.09.2017

Havbruk

Avdekket hvordan luseskjørt påvirkes av ulike vannstrømmer

Mange oppdrettere har tatt i bruk ulike løsninger av luseskjørt, men hvordan påvirkes luseskjørt av strøm og bølger?

Sammen med SINTEF Ocean inviterte FHF til et tredagers erfaringsseminar og modellforsøk i månedsskiftet mai-juni, i SINTEF Oceans flumetank i Hirtshals. Målet med seminaret var å belyse hvordan skjørt oppfører seg under vannflaten, samt erfaringer med bruk av luseskjørt.

 

Modellforsøkene fokuserte på å demonstrere dukens og merdens bevegelser i strøm og bølger, samt kreftene som virker på forandringen.

Gjenskapte observerte situasjoner fra praktisk oppdrett

Resultatene fra modellforsøkene viste at det er liten forskjell mellom planktonduk og tett duk med hensyn til vertikal forflytning i forhold til vannstrøm. Det er heller ikke store variasjoner av kreftene på konstruksjonene med hensyn til kvalitetene på duk.

 

Ekstra nedlodding i front hadde ikke noen effekt på vertikalforflytningen eller dragkreftene på konstruksjonene, 

Under forsøkene ble det hensyntatt forskjellige ønsker fra deltakerne for å prøve å gjenskape forskjellige situasjoner som er observert i praktisk oppdrett.

Nasjonal løft på lakselus

Seminaret hadde også fokus på de biologiske aspektene ved bruk av luseskjørt, eksempelvis i tilknytning til eventuell reduksjon i vannskiftning, miljøbetingelser og skadelige alger.

 

- Seminaret ga oss utvilsomt økt kunnskap rundt skjørt som en metode for forebygging og kontroll av lakselus med minst mulig håndtering av laksen. Prosjektet vil være et viktig bidrag til å realisere det nasjonale løftet på lakselus i 2017, og bidra til å redusere risiko og på den måten skape trygghet hos oppdretterne når det gjelder bruk av luseskjørt, sier fagsjef i havbruk, Kjell Maroni, i FHF.


Seminaret var en del av SKJERMTEK-prosjektet, som har som mål å frembringe kunnskap om lokalitetsavhengige forhold for å øke effekt av luseskjørt som ikke-medikamentell metode for forebygging og kontroll av lakselus, og samtidig redusere risiko knyttet til fiskehelse og anleggsintegritet.

 

I etterkant av seminaret har SINTEF jobbet frem en kompetanserapport, som baserer seg på modellforsøkene, og belyser hvordan luseskjørtet oppfører seg under vannflaten.

 

Her finner du rapporten. 

keyboard_arrow_up