Til innholdet

13.09.2016

Havbruk

Bærekraftbarometer for norsk havbruk

Bærekraft er en helt grunnleggende forutsetning for utviklingen av havbruksnæringen, og det er et tema det ofte er både usikkerhet og uklarhet rundt. Det er nødvendig med indikatorer for bærekraft for å si noe om tilstanden i næringen og bidra til åpenhet / transparens rundt havbruksnæringen i Norge.

Del artikkel

Dette behovet er hos aktører i næringen, men ikke minst også hos samfunnet generelt når næringen har fått den posisjonen i samfunnet den har.

FHF har derfor prioritert arbeidet med å utvikle et bærekraftbarometer for norsk havbruk, et arbeid som er godt forankret i næringen.

Prosjektet igangsettes nå og skal vare til juni 2018.
Det er Nofima, SINTEF Fiskeri og havbruk og BarentsWatch som har ansvar for å utarbeide et prosjekt med forslag for utvikling, etablering og drift av et bærekraftbarometer for norsk lakseoppdrettsnæring.

Prosjektet har en styringsgruppe bestående av aktører i næringen og vil være et viktig bidrag til næringens arbeid med å dokumentere og sikre at man overholder forutsetningen om bærekraft.

Detaljer om prosjektet finner du her

 

Prosjektet vil presenteres under FHF sin havbrukssamling i Bergen i oktober, for program og påmelding se her: Havbrukssamling  

keyboard_arrow_up