Til innholdet

04.11.2015

Havbruk

Dødelighet i smoltfasen – FHF går nå løs på yersiniose

Laksesykdommen yersiniose forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri, gir utbrudd hos laks i både ferskvann og sjøvann og er én avgjørende faktor som påvirker smoltkvaliteten. FHF har en stor satsing på god smoltkvalitet for å redusere dødeligheten i sjø, og tar nå, med veterinærinstituttet i spissen, tak i yersiniose problemet der FoU kan være løsningen. Smittekilden til sykdommen er i dag ikke kjent, det eksisterer heller ingen konkrete verktøy for sporing av stammer.

Del artikkel

Ved overgang fra ferskvann til sjøvann forårsaker yersiniose ved en del tilfeller høy dødelighet, og sykdomsutbrudd kan også forekomme både i settefiskfasen og etter sjøsetting. Problemet har økt i omfang i senere år, og det erfares nå i økende grad at problemene fortsetter etter smoltifisering. Svært mange settefiskanlegg bygges idag som resirkuleringsanlegg (RAS), og man ser at flere smoltanlegg sliter med langvarige og  tilbakevendende yersinioseproblemer. Sykdommen er ikke meldepliktig i Norge, og er derfor sannsynligvis noe underrapportert. Bakterien kan trolig overleve i produksjonsmiljøene i RAS-anlegg gjennom dannelse av biofilm og vaksinering ser ut til å ha begrenset effekt.

Grunnleggende studier av bakterien, biofilmoverlevelse og sensitivitet for saneringstiltak vil gi verdifull kunnskap om bekjempelse av sykdommen slik atutviklingen av RAS-basert smoltproduksjon kan fortsette, sier Merete B. Schrøder, fagsjef i FHF.

Prosjektet er innenfor FHF sin satsing på fiskehelse og fiskevelferd, og prosjektleder er seniorforsker Duncan Colquhoun ved Veterinærinsituttet. Målet er at prosjektet på forholdsvis kort sikt vil kunne bidra til å få kontroll med yersiniose og dermed gi grunnlag for økt lønnsomhet i næringen og en åpenbar økonomisk gevinst.

Mer informasjon og for å følge prosjektet se her:
Yersiniose i resirkuleringsanlegg for laks: Smittesporing, biofilmegenskaper og sanering

keyboard_arrow_up