Til innholdet
Fotokreditt: Sjømatrådet

02.09.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Beste praksis for biosikkerhet i oppdrettsnæringen

Nå skal kunnskapen som ble ervervet i prosjekt "Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring" brukes til å lage en beste praksis for å sikre bærekraftig produksjon og realisering av fremtidig vekst.

Del artikkel

I prosjekt «Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring» (901522) var konklusjonen at næringen anbefales å etableres et felles målbilde for biosikkerhet som alle forplikter seg til å jobbe for. Rapporten viser at både næring og forvaltning er enige om de faglige prinsippene og hvilke elementer som inngår i beste praksis for smittesikring. 

Med dette som bakteppe, og som oppfølging av anbefalingene i overnevnte rapport, ønsker FHF å iverksette nye prosjekter for uttesting og dokumentasjon av nødvendige biosikkerhetstiltak som skal danne grunnlag for innføring av en enhetlig beste-praksis for biosikker produksjon av laksefisk.

 

 

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist: 26.10.2021

Tiltak for styrket biosikkerhet i laksenæringen

FHF lyser ut midler til finansiering av 2-årige prosjekter med mål om å forbedre biosikkerheten i norsk laksenæring ved etablering av risikoreduserende tiltak som er nødvendige for å sikre bærekraftig produksjon og realisering av fremtidig vekst.

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up