Til innholdet
Fotokreditt: Havforskningsinstituttet

19.04.2021
Maja Bævre-Jensen

Villfisk

Bred satsing på økt ressursutnyttelse

Et bredt løp pågår nå for å se på økt utnyttelse av ressursene i sjømatnæringen, samtidig som utvikling av teknologi for bedre seleksjon i fiskeriene også er viktig i en sirkulærøkonomisk tankegang.

Del artikkel

Dette er viktige områder for sjømatnæringen for å øke sin konkurransekraft og verdiskaping. FHF har nå fire utlysninger som omhandler problemstillingen. Den ene utlysningen søker å øke utnyttelsen av flatfisk i kyststrøkene, den andre å utforske mulighetene for produksjon av filet av brosme som fangstes av linenæringen, den tredje ser på å utvikle teknologi for å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og den fjerde og siste søker å øke utnyttelsen av avskjær fra tørrfiskproduksjon. 

Les utlysningene her

Søknadsfrist: 21.05.2021

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

FHF lyser ut inntil 1.5 mill. NOK for å kartlegge potensialet til å benytte fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 21.05.2021

Økt utnyttelse av flatfisk og steinbit

FHF lyser ut inntil 3.5 mill. NOK for å øke utnyttelsen av verdifulle bestander av flatfisk og steinbit innenfor fjordlinjene.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 21.05.2021

Alternative anvendelser av avskjær fra tørrfisk produksjon

FHF lyser ut inntil 500 000 NOK for å øke utnyttelse og verdiskapning av avskjær fra tørrfiskproduksjon.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 21.05.2021

Seleksjon i snurrevad

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og utforme snurrevadsekk / seleksjonsinnretning som sorterer ut hyse under minstemålet slik at seleksjon skjer i størst mulig grad på fiskedyp.

Status: Avsluttet
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up